Soạn bài Trên những chặng đường hành quân

1. Suy luận: Những chi tiết này thể hiện tình cảm, cảm xúc gì của tác giả trong văn bản Trên những chặng đường hành quân ?

Lời giải 1:

Những chi tiết này thể hiện sự tự hào vui sướng của tác giả khi được nhập ngũ.

Lời giải 2:

Tác giả thể hiện niềm vui sướng, tự hào khi được mặc bộ quân phục, đồng thời tác giả cũng ý thức được trách nhiệm của mình đối với dân tộc, đất nước.