Soạn bài Màn diễu hành – trình diện quan thanh tra

1. Theo dõi: Chú ý lời đối thoại bộc lộ tính cách của từng nhân vật trong văn bản Màn diễu hành – trình diện quan thanh tra.

Lời giải 1:

Các nhân vật sẽ có những lời đối thoại bộc lộ tính cách của mình.

Lời giải 2:

Lời đối thoại được sử dụng tinh tế, bộc lộ những tính cách của từng nhân vật.