Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

2. Liên hệ: Cách đối xử của Tử Văn với “người đội mũ trụ” và “ông già áo vải, mũ đen” có gì khác biệt?

Lời giải 1:

Với “người đội mũ trụ”:

Thái độ: Tử Văn tỏ ra dũng cảm, cương quyết, không hề sợ hãi trước lời đe dọa của “người đội mũ trụ”.

Hành động: Tử Văn kiên quyết phản đối, lập luận sắc bén để bảo vệ quan điểm của mình.

Lý do: Tử Văn nhận ra “người đội mũ trụ” là thần linh, đại diện cho chính nghĩa, do đó anh cần phải tuân theo và bảo vệ.

Với “ông già áo vải, mũ đen”:

Thái độ: Tử Văn tỏ ra ngạc nhiên, tò mò, muốn tìm hiểu rõ hơn về “ông già áo vải, mũ đen”.

Hành động: Tử Văn lắng nghe, cảm ơn và tuân theo lời khuyên của “ông già áo vải, mũ đen”.

Lý do: Tử Văn nhận ra “ông già áo vải, mũ đen” là người tốt, có kinh nghiệm sống và mong muốn giúp đỡ anh.

Lời giải 2:

Trong truyện “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”, Ngô Tử Văn có hai cuộc gặp với hai người khác nhau: “người đội mũ trụ” và “ông già áo vải, mũ đen”. Dưới đây là sự khác biệt trong cách đối xử của Tử Văn với họ:

– Người đội mũ trụ:

+ Tử Văn không quan tâm đến lời đòi hỏi của người này.

+ Chàng vẫn cứ ngồi ngất ngưởng tự nhiên, không chịu đáp ứng yêu cầu.

– Ông già áo vải, mũ đen:

+ Tử Văn thể hiện sự tôn trọng và lắng nghe ông này.

+ Ông già áo vải nói về việc huỷ đền Lư Sơn và cảnh báo về tai vạ nếu không tuân thủ.

Tử Văn đối xử khác biệt với hai người này dựa vào tình thái tâm hồn và tình cảm của mình.