Soạn bài Trên những chặng đường hành quân

2. Tưởng tượng: Qua đoạn văn Trên những chặng đường hành quân này, bạn hình dung thế nào về bối cảnh của cuộc hành quân?

Lời giải :

Bối cảnh cuộc hành quân: chiến trường Nghi Lộc – Nghệ An rất khốc liệt. Trên đường hành quân, nhân vật trữ tình được gặp những người khác nhau.