Soạn bài Màn diễu hành – trình diện quan thanh tra

2. Dự đoán: Ở những lớp kịch tiếp theo (trước khi biết mình bị nhầm là quan thanh tra), Khle-xta-kốp sẽ cư xử như thế nào?

Lời giải 1:

Hắn ta sẽ rón rén và cẩn trọng hơn khi nói chuyện với mọi người.

Lời giải 2:

Khle-xta-kốp sẽ rón rén và cẩn trọng hơn khi nói chuyện với mọi người.