Soạn bài Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

3. Suy luận: Qua chi tiết này, bạn hiểu thêm điều gì về nhân vật Liên?

Lời giải 2:

Nhân vật Liên là người con gái lớn và đảm đang.