Soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

3. Theo dõi: Hai câu 24, 25 thể hiện tình cảm, cảm xúc của ai trước sự hi sinh của những người nghĩa sĩ?

Lời giải 1:

Tình cảm, cảm xúc:

Nỗi đau xót, tiếc thương vô hạn trước tình cảm đau thương của dân tộc

Lòng căm thù giặc sâu sắc

Sự trân trọng, ngưỡng mộ trước những người phải hi sinh

Lời giải 2:

Hai câu 24, 25 thể hiện tình cảm, cảm xúc của những người vợ người mẹ trước sự hi sinh của những người nghĩa sĩ.