Soạn bài Con gà thờ (Ngô Tất Tố)

3. Theo dõi: Câu này trong văn bản Con gà thờ là lời kể hay lời nhận xét, bình luận?

Lời giải 1:

Lời bình luận.

Lời giải 2:

Câu này là lời bình luận