Soạn bài Màn diễu hành – trình diện quan thanh tra

3. Suy luận: Lời nói riêng bộc lộ nét tính cách gì của từng nhân vật Màn diễu hành – trình diện quan thanh tra?

Lời giải 1:

Chánh án: lo sợ mình bị vạch trần

Khle-xta-kốp: e chừng, đặt câu hỏi thăm dò biểu hiện đối phương.

Lời giải 2:

Chánh án: lo sợ tưởng rằng mình sẽ bóc mẽ bản chất thật của mình.

Khle-xta-kốp: dè chừng, rụt rè, đặt câu hỏi để thăm dò đối phương.4. Theo dõi: Chú ý thái độ của Khle-xta-kốp với viên Kiểm học có sự thay đổi so với hai vị khách trước.