Soạn bài Hai đứa trẻ (Thạch Lam)

4. Theo dõi: Bầu trời đêm và không gian phố huyện trong đoạn này được miêu tả qua điểm nhìn của ai?

Lời giải 2:

Bầu trời đêm và không gian phố huyện trong đoạn này được miêu tả qua điểm nhìn của người kể chuyện.