Soạn bài Con gà thờ (Ngô Tất Tố)

4. Suy luận: Các chi tiết trong đoạn văn bản Con gà thờ này thể hiện điều gì trong cách đối xử với gà và với người của nhân vật “ông chủ”?

Lời giải 1:

Các chi tiết trong đoạn văn thể hiện rõ sự mâu thuẫn trong cách đối xử của “ông chủ” với gà và với người. Mặc dù “ông chủ” có điều kiện kinh tế tốt nhưng lại quá chú trọng vào việc chuẩn bị con gà theo đúng tục lệ, thể hiện sự cầu kỳ và lòng tự trọng của bản thân trong mắt làng xóm. Điều này cũng phản ánh một phần văn hóa và xã hội nông thôn, nơi mà việc giữ gìn truyền thống và danh dự gia đình có thể chiếm ưu tiên hơn cả mối quan hệ giữa người với người.

Lời giải 2:

Ông chủ quan tâm đối đãi với con gà còn hơn cả con người – mẹ của ông.