Soạn bài Màn diễu hành – trình diện quan thanh tra

4. Theo dõi: Chú ý thái độ của Khle-xta-kốp với viên Kiểm học có sự thay đổi so với hai vị khách trước.

Lời giải 1:

Khle-xta-kốp tự coi mình là bề trên, lúc đầu còn lịch sự, khách sáo, về sau suồng sã, còn hỏi “vay tiền”.

Lời giải 2:

Trong bài diễu hành, Khle-xta-kốp ban đầu tỏ ra lịch sự và khách sáo, nhưng sau đó anh ta trở nên suồng sã và thậm chí hỏi về việc “vay tiền”. Điều này cho thấy tính cách của anh ta không trung thực và thay đổi tùy theo hoàn cảnh