Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

5. Suy luận: Bạn có đồng tình với lời bình trong văn bản Chuyện chức phán sự đền Tản Viên này hay không?

Lời giải 1:

Tôi có đồng tình với lời bình này.

Lời giải 2:

Em đồng ý với lời bình của tác giả.