Soạn bài Con gà thờ (Ngô Tất Tố)

5. Suy luận: Việc tác giả thuật lại một cách chi tiết cách luộc nhà nhằm mục đích gì?

Lời giải 1:

Việc tác giả mô tả chi tiết cách luộc gà không chỉ làm cho câu chuyện trở nên sinh động và hấp dẫn hơn mà còn nhấn mạnh sự chú trọng đến nghi lễ và hình thức bên ngoài, thay vì giá trị bên trong của con người và mối quan hệ giữa họ. Qua đó, Ngô Tất Tố đã phê phán những hủ tục lạc hậu và sự giả tạo trong xã hội, đồng thời thể hiện sự đồng cảm với những người dân làng phải chịu đựng những áp lực không cần thiết từ những tục lệ cũ kỹ. Đây là một trong những thông điệp mà tác giả muốn truyền tải qua tác phẩm của mình.

Lời giải 2:

Giúp cho thiên phóng sự chân thực và hấp dẫn hơn qua cách luộc gà độc đáo.