Soạn bài Màn diễu hành – trình diện quan thanh tra

5. Suy luận: “Hối lộ” là gì? Khle-xta-kốp có coi số tiền y nhận được là “nhận hối lộ” không?

Lời giải 1:

Hối lộ, hay còn gọi là mãi lộ, đút lót, là hành vi đưa tiền, vật phẩm có giá trị, lợi ích vật chất hoặc tinh thần, hoặc bất kỳ thứ gì khiến người nhận cảm thấy hài lòng. Mục đích của hối lộ là để người nhận giúp đỡ thực hiện hành vi trái pháp luật hoặc vi phạm đạo đức.

Khle-xta-kốp có coi số tiền y nhận được là “nhận hối lộ” bởi hắn nhận tiền và trao đổi lợi ích, hứa sẽ giúp đỡ họ miễn là họ đưa tiền cho hắn.

Lời giải 2:

Hối lộ” là việc cung cấp tiền, quà hoặc lợi ích khác cho một người có quyền lực hoặc vị trí quan trọng để ảnh hưởng đến quyết định của họ. Thường thì hối lộ được thực hiện với mục đích thuận lợi cho bản thân hoặc cho một tổ chức, và nó thường không hợp pháp.

Trong trường hợp của Khle-xta-kốp, anh ta không chỉ nhận tiền mà còn đề cập đến việc “vay tiền”. Điều này cho thấy anh ta không chỉ coi số tiền nhận được là “nhận hối lộ”, mà còn có thể liên quan đến việc vay nợ hoặc giao dịch không minh bạch.