Bài tập: Vừa qua lớp em đã được giao tiến hành hai dự án học tập sau:

Dự án 1: Sức mạnh của tiếng cười qua một số tác phẩm hài kịch.

Dự án 2: Tác động của phương tiện nghe – nhìn đối với văn hoá đọc trong giới trẻ hiện nay

Em hãy thay mặt nhóm để viết báo cáo kết quả bài tập của một trong hai dự án trên.

Trả lời:

BÁO CÁO KẾT QUẢ BÀI TẬP DỰ ÁN

Nhóm … lớp… trường….

Dự án:

SỨC MẠNH CỦA TIẾNG CƯỜI QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM HÀI KỊCH

1. Mục tiêu của dự án: nghiên cứu và phân tích sức mạnh của tiếng cười qua một số tác phẩm hài kịch nổi tiếng.

2. Nội dung của dự án:

Tìm và đọc một tác phẩm hài kịch nổi tiếng

Nêu ý nghĩa của tiếng cười hài kịch

Sưu tập các văn bản hài kịch.

3. Kết quả thực hiện

Sản phẩm 1: 01 bài phân tích, đánh giá sức mạnh của tiếng cười trong văn bản hài kịch
Tiếng cười là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tiếng cười trong hài kịch có ý nghĩa lớn đối với đời sống của con người bởi tiếng cười trong hài kịch là lấy từ những câu chuyện cuộc sống. Đó có thể là tiếng cười châm biếm, đả kích, giễu cợt, cái cười vui đối với xã hội

Quan trọng hơn cả, tiếng cười trong hài kịch là một phương tiện để truyền tải, phê phán mặt xấu của xã hội, đó là hình thức phê phán đặc biệt để khẳng định cái mới, cái tốt đẹp. Từ đó, giúp thay đổi nhận thức, tư tưởng của con người giúp chúng ta hướng tới những thứ tốt đẹp.

Trong vở kịch Quan Thanh Tra của Gogol, tiếng cười không chỉ phản ánh, phê phán hiện thực với các thói hư tật xấu của con người trong xã hội mà nhà văn muốn khán giả nhìn nhận vào chính bản thân mình, nhìn vào con người bên trong sự thật của chính mình, đưa ra lời cảnh báo cho khán giả về lối sống trỗng rỗng, không có ý nghĩa hiện tại.

Tiếng cười là phản ứng cảm xúc của con ngươi trong ý thức thẩm mĩ của nó khi nhận thức các hiện tượng thực tại mang các xung đột hài kịch. Như vậy, cái cười trong cái hài là cái cười đặc biệt nhằm vào đối tượng cụ thể, là cái cười có mục đích và ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Sản phẩm 2: 1 bộ sưu tập các văn bản hài kịch

Tác phẩm Bệnh sĩ của Lưu Quang Vũ

Tác phẩm Người lái buôn thành Vơ-ni-dơ của Sếch-xpia

Tác phẩm Quan Thanh Tra cuẩ Gogol

Sản phẩm 3: bộ tranh minh họa về một số nhân vật trong tác phẩm hài kịch

4. Đánh giá, nhận xét

Tiếng cười trong hài kịch có sức mạnh to lớn tỏng việc tạo ra niềm vui và hạnh phúc. Nó là một công cụ quan trọng để tạo ra sự kết nối và hiểu biết lẫn nhau.