Bài 1. Thiết bị vào – ra

Câu 1.1 trang 3 SBT Tin học 7: Máy quét ảnh trong Hình 1.1 là loại thiết bị nào?

A. Thiết bị vào

B. Thiết bị ra

C. Thiết bị vừa vào vừa ra

D. Thiết bị lưu trữ

Lời giải hay nhất

Đáp án đúng là: A

Máy quét là thiết bị đưa dữ liệu dạng hình ảnh vào máy tính. Một số máy quét được cài phần mềm nhận dạng kí tự quang học nên có chức năng xử lí dữ liệu ảnh và chuyển chúng thành văn bản.