Soạn bài Con gà thờ (Ngô Tất Tố)

Câu 1 (trang 107 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Những dấu hiệu nào giúp bạn nhận biết văn bản Con gà thờ trên thuộc thể loại phóng sự?

Lời giải 1:

Dấu hiệu:

– Sự việc trong tục “lên lão” của một ngôi làng nọ, tục lệ này có liên quan đến tín ngưỡng của làng này.

– Có số liệu xác thực về số cân nặng của con gà dùng để thờ cúng.

– Miêu tả hành động luộc gà rất độc đáo.

– Thủ pháp tâm lí và cách miêu tả cận cảnh.

Lời giải 2:

Dấu hiệu cho biết văn bản trên thuộc thể loại phóng sự là:

– Văn bản đã ghi lại những sự việc trong tục “lên lão” của một ngôi làng nọ, tục lệ này có liên quan đến tín ngưỡng của làng này.

– Có số liệu xác thực về số cân nặng của con gà dùng để thờ cúng.

– Miêu tả hành động luộc gà rất độc đáo.

– Thủ pháp tâm lí và cách miêu tả cận cảnh.