Soạn bài Sơn Tinh, Thuỷ Tinh (Nguyễn Nhược Pháp)

Câu 1 (trang 108 sgk Ngữ văn 9 Tập 1): Liệt kê và nêu tác dụng của một số chi tiết kì ảo trong văn bản Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.

Lời giải 1:

– Một số chi tiết kì ảo trong câu chuyện:

+Sơn Tinh hiểu thần ghen, tức khắc/ Niệm chú, đất nẩy vù lên cao./ Hoa tay thần vẫy hùm, voi, báo/ Đuôi quắp, nhe nanh, giơ vuốt đồng,/ Đạp long đất núi, gầm xông xáo,/ Máu vọt phì reo muôn ngấn hồng.

+ Sóng cả gầm reo lăn như chớp/ Thủy Tinh cưỡi lưng rồng hung hăng./ Cá voi quác mồm to muốn đớp,/ Cá mập quẫy đuôi, cuồng nhe răng,/ Càng cua lởm chởm bò như mác,/ Tôm kềnh chạy quắp đuôi xôn xao.

– Tác dụng: tạo ra một không gina mơ hồ, mang đến cho người đọc cảm giác phi thực, tăng thêm sự hấp dẫn và sự lôi cuốn của câu chuyện, đồng thời cũng thể hiện ý chí, sức mạnh của từng nhân vật.

Lời giải 1:

Các chi tiết kì ảo trong văn bản:

– “Sơn Tinh ngồi bạch hổ đi đầu”

– “Thuỷ Tinh ngồi trên lưng rồng vàng”

– “Thuỷ Tinh thúc rồng”

– “Đất nảy vù lên cao”

– Thuỷ Tinh dâng nước bể, đục núi

-…

Tác dụng:

+ Tô đậm thể loại truyền thuyết, tính chất kì lạ, nguồn gốc khác thường về nhân vật thần linh. Lí giải các hiện tượng tự nhiên có giải thích.., thể hiện sự tôn sùng của nhân dân ta đối với thần thánh