Soạn bài Ngõ Tràng An (Vân Long)

Câu 1 (trang 112 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Trong bài thơ Ngõ Tràng An có một hay hai nhân vật “tôi”.

Lời giải 1:

Một nhân vật tôi.

Lời giải 2:

Trong bài thơ chỉ có một nhân vật “tôi”.