Soạn bài Cái giá trị làm người

Câu 1 (trang 117 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Văn bản Cái giá trị làm người trên thể hiện những đặc điểm nào của thể loại phóng sự?

Lời giải 1:

Văn bản “Cái giá trị làm người” của Vũ Trọng Phụng thể hiện nhiều đặc điểm của thể loại phóng sự, bao gồm:

Tính chân thực: Vũ Trọng Phụng đã sử dụng các chi tiết xác thực để mô tả cuộc sống và con người, như việc miêu tả cụ thể về nghề nghiệp, địa điểm, và hoàn cảnh sống của nhân vật.

Tính khách quan: Tác giả quan sát và ghi chép lại mà không đưa ra quá nhiều bình luận cá nhân hay đánh giá.

Tính cấp thời: Phản ánh những vấn đề xã hội đang diễn ra và thu hút sự quan tâm của công chúng.

Lời giải 2:

Những đặc điểm của phóng sự được thể hiện qua văn bản:

– Phản ánh lại sự kiện những người lao động thất nghiệp đi kiếm việc làm bằng cách tụ tập ra những chợ “bán người”, chỉ mong có được một “thầy kí”, “cô đầm” nào đây rước về làm việc vặt.

– Có sử dụng biện pháp nghiệp vụ báo chí như phỏng vấn, đối thoại… để đảm bảo tính xác thực của tư liệu.