Soạn bài Ôn tập lớp 12 trang 124 Tập 1

Câu 1 (trang 124 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Nêu một số điểm tương đồng và khác biệt giữa hai thể loại phóng sự và nhật kí

Lời giải 1:

Điểm tương đồng và khác biệt giữa phóng sự và nhật kí:

Điểm tương đồng:

Đều ghi chép lại sự kiện, hiện tượng đời sống: Cả hai thể loại đều ghi chép lại những sự kiện, hiện tượng diễn ra trong đời sống xã hội.

Sử dụng ngôn ngữ sinh động, hấp dẫn: Để thu hút người đọc, cả phóng sự và nhật kí đều sử dụng ngôn ngữ sinh động, miêu tả cụ thể, và có thể sử dụng các biện pháp tu từ.

Thể hiện quan điểm, suy nghĩ của tác giả: Phóng sự và nhật kí đều là nơi tác giả thể hiện quan điểm, suy nghĩ của mình về sự kiện, hiện tượng được ghi chép.

Điểm khác biệt:

1. Tính chất:

Phóng sự: Là một thể loại báo chí, phản ánh sự kiện, hiện tượng một cách chân thực, khách quan.

Nhật kí: Là một thể loại văn học, ghi chép lại những cảm xúc, suy nghĩ của tác giả về cuộc sống.

2. Mục đích:

Phóng sự: Mục đích thông tin, cung cấp cho người đọc những hiểu biết về sự kiện, hiện tượng được ghi chép.

Nhật kí: Mục đích ghi lại những cảm xúc, suy nghĩ của tác giả, có thể chia sẻ với người đọc hoặc chỉ để lưu giữ riêng.

3. Nội dung:

Phóng sự: Nội dung tập trung vào sự kiện, hiện tượng cụ thể, có thể có phỏng vấn, đối thoại, dẫn chứng…

Nhật kí: Nội dung đa dạng, có thể ghi chép về nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống, từ những điều bình thường đến những điều quan trọng.

4. Hình thức:

Phóng sự: Hình thức đa dạng, có thể viết theo nhiều kiểu như: phóng sự điều tra, phóng sự chân dung, phóng sự tường thuật…

Nhật kí: Hình thức thường là ghi chép theo trình tự thời gian, có thể sử dụng nhiều hình thức ngôn ngữ khác nhau.

5. Tính khách quan:

Phóng sự: Yêu cầu tính khách quan, trung thực trong việc ghi chép sự kiện.

Nhật kí: Thể hiện quan điểm, suy nghĩ chủ quan của tác giả.

Lời giải 2:

Giống:

+ Tính chân thực: Cả phóng sự và nhật kí đều hướng đến việc tái hiện sự thật đời sống một cách sinh động và chi tiết.

+ Phản ánh thời sự: Cả hai thể loại đều liên quan đến việc phản ánh các sự kiện, tình hình xã hội, và cuộc sống hàng ngày.

– Khác:

+ Phóng sự:

§ Mục đích: Phóng sự thường xuất hiện trên báo chí và có nhiệm vụ không chỉ đưa tin mà còn dựng lại hiện trường để mọi người quan sát và phán xét.

§ Ngôn ngữ và phong cách: Phóng sự thường sử dụng ngôn ngữ trung lập, không chủ quan, trong khi nhật kí thường mang tính cá nhân hơn, phản ánh cảm xúc và suy nghĩ của tác giả.

+ Nhật kí:

§ Mục đích: Nhật kí thường mang tính cá nhân, là nơi tác giả ghi lại suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm của bản thân. Nó không nhất thiết phải phản ánh thời sự hoặc đưa tin cho độc giả.

§ Ngôn ngữ và phong cách: Nhật kí thường sử dụng ngôn ngữ chủ quan, thể hiện cảm xúc và tư duy của tác giả. Nó có thể linh hoạt hơn và không bị ràng buộc bởi quy tắc báo chí như phóng sự.