Soạn bài Quê hương (Tế Hanh)

Câu 1 trang 13 Ngữ văn 9 Tập 1: Hãy hình dung cảnh được gợi tả trong khổ thơ thứ hai tác phẩm Quê hương

Lời giải 1:

Cảnh được gợi tả trong khổ thơ thứ hai là: bầu trời trong trẻo, gió nhẹ, rực nắng hồng của buổi bình minh. Con người và cảnh vật vừa thơ mộng vừa hoành tráng.