Câu 1 (trang 133 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Phương án nào thể hiện đúng nhất nội dung tự giới thiệu của cô gái?

A. Trẻ trung, trong trắng, chưa có chồng

B. Làm nghề dệt vải, đã được mẹ gả bán

C. Ngày bên khung cửi, còn trẻ con

D. Có mẹ già, đi dệt vải ở chợ làng xa

Lời giải 2:

Chọn đáp án C