Soạn bài Tràng giang (Huy Cận)

Câu 1 trang 14 Ngữ văn 12 Tập 1: Bạn hình dung như thế nào về cảnh “nắng xuống, trời lên sâu chót vót?” trong văn bản Tràng Giang

Lời giải 1:

Huy Cận đã vẽ nên một khung cảnh không gian ba chiều rộng lớn: có chiều cao (nắng xuống, trời lên), có chiều rộng (trời rộng) và cả chiều dài (sông dài), thậm chí là có cả độ “sâu”.

Lời giải 2:

Huy Cận đã vẽ nên một khung cảnh không gian ba chiều rộng lớn: có chiều cao (nắng xuống, trời lên), có chiều rộng (trời rộng) và cả chiều dài (sông dài), thậm chí là có cả độ “sâu”