Câu 1 (trang 151 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Qua văn bản Phân tích bài thơ “Việt Bắc”, tác giả Nguyễn Văn Hạnh muốn làm sáng tỏ điều gì? Vấn đề ấy được nêu ở phần nào của văn bản?

Lời giải 1:

Qua văn bản Phân tích bài thơ “Việt Bắc, tác giả Nguyễn Văn Hạnh muốn làm sáng tỏ bài thơ Việt Bắc là bài ca tâm tình tiêu biểu cho hồn thơ, cho phong cách của nhà thơ Tố Hữu

Vấn đề này được nêu ở đoạn văn đầu trong phần 2 của văn bản “Việt Bắc ngọt ngào, đằm thắm, là một bài ca tâm tình…”

Lời giải 2:

Tác giả muốn làm sáng tỏ những nét độc đáo, đặc sắc và sáng tạo trong bài thơ Việt Bắc

– Vấn đề được nêu ở phần mở đầu của văn bản “Tố Hữu hoàn thành bài thơ Việt Bắc,…nhịp điệu và ngôn ngữ”