Soạn bài Thật và giả (Nguyễn Đình Thi)

Câu 1 (trang 151 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Tóm tắt các sự kiện và xác định xung đột kịch trong văn bản Thật và giả.

Lời giải 2:

Sự kiện 1: Tiểu thư đến và bày tỏ tình cảm với Đức vua nhưng vua đã phát hiện nói dối và giải quyết vấn đề của tiểu thư

Sự kiện 2: Người đàn bà đến và bày tỏ tình cảm với Đức vua nhưng vua đã phát hiện nói dối

Sự kiện 3: Quận chúa đến và bày tỏ tình cảm với Đức vua nhưng vua đã phát hiện nói dối

Sự kiện 4: Cô gái đến và bày tỏ tình cảm với Đức vua nhưng vua đã phát hiện cô gái nói dối, cô gái vẫn còn tình cảm với Đức vua.

→ Xúc đột kịch: Những xung đột ngầm âm ỉ dồn nén trong nội tâm nhân vật:

Nhà vua tức giận, phẫn nộ trước những lời nói dối của mọi người, nhưng cũng chính bởi lời nói dối, nhà vua biết được tình cảm của ai dành cho mình mới là thật lòng