Câu 1 (trang 157 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Mục đích chính của văn bản Hẹn hò với định mệnh là gì?

A. Nhắc lại những trang lịch sử đấu tranh oai hùng của nhân dân Ấn Độ

B. Kể lại câu chuyện về những người con vĩ đại của đất nước Ấn Độ

C. Nêu lên nỗi đau về một thời kì đau thương của người Ấn Độ

D. Tuyên bố về quyền độc lập, tự do của đất nước Ấn Độ

Lời giải 2:

Chọn đáp án D