Soạn bài Bếp lửa (Bằng Việt)

Câu 1 trang 16 Ngữ văn 9 Tập 1: Lời dặn cháu thể hiện điều gì về bà?

Lời giải :

Thể hiện bà là một người bà tần tảo, dịu dàng, giàu yêu thương và luôn quan tâm đến con cháu nhưng đồng thời cũng thể hiện bà là người mạnh mẽ, kiên cường và bất khuất.