Soạn bài Tiếng thu (Lưu Trọng Lư)

Câu 1 trang 19 Ngữ văn 12 Tập 1: Xác định chủ thể trữ tình của bài thơ Tiếng Thu và cho biết chủ thể ấy xuất hiện theo dạng thức nào (có từ nhân xưng rõ ràng, hoá thân vào nhân vật, một chủ thể ẩn)

Lời giải 1:

Chủ thể ẩn

– Không trực tiếp xuất hiện mà chỉ thể hiện qua những lời nói đầy da diết, hướng đến đối tượng “em”.

Lời giải 2:

Chủ thể ẩn

– Không trực tiếp xuất hiện mà chỉ thể hiện qua những lời nói đầy da diết, hướng đến đối tượng “em”.