Soạn bài Làm một bài thơ tám chữ

Câu 1 trang 26 Ngữ văn 9 Tập 1: Xác định nội dung câu chủ đề, câu kết đoạn của đoạn văn.

Lời giải 1:

– Câu chủ đề: giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm nghĩ chung của người viết về bài thơ “Tựu Trường” của Huy Cận

– Câu kết đoạn: Khẳng định lại cảm nghĩ về bài thơ và ý nghĩa của bài thơ đối với bản thân.