Soạn bài Ôn tập lớp 12 trang 28 Tập 1

Câu 1 trang 28 Ngữ văn 12 Tập 1: Hãy sắp xếp các tác phẩm đã học trong bài học này theo lịch sử/ tiến trình văn học.

Lời giải:

1. Hoàng Hạc lâu – 1976 (Trung đại)

2. Tràng giang – 1939 (Hiện đại), Tiếng thu – 1939 (Hiện đại)