Soạn bài Ôn tập trang 30

Câu 1 trang 30 Ngữ văn 9 Tập 1: Kết cấu của một bài thơ được thể hiện ở những phương diện nào?

Lời giải 1:

Mọi phương diện tổ chức tác phẩm:

+ Thể thơ

+ Bố cục

+ Triển khai mạch cảm xúc

+ Vần, nhịp

+ Hình ảnh thơ

+ Biện pháp tu từ,…

+…