Soạn bài Về hình tượng bà Tú trong bài Thương vợ

Câu 1 trang 37 SGK Ngữ văn 9 Tập 1: Xác định cách trình bày vấn đề khách quan và cách trình bày vấn đề chủ quan trong đoạn đầu tiên hình tượng bà Tú trong bài “Thương vợ”.

Lời giải 1:

Cách trình bày vấn đề khách quan của Tác giả là đưa ra các bằng chứng của người vợ trong xã hội cũ là coi trọng danh vị của chồng, hi vọng chồng đỗ đạt để được nhờ, đổi phận.

– Cách trình bày vấn đề chủ quan của Tác giả là đưa ra lời nhận xét, ý kiến, đánh giá về số phận của bà Tú rằng bà cũng bị cuốn theo số phận – bươn chải đến hết đời.