Soạn bài Ý nghĩa văn chương

Câu 1 trang 38 Ngữ văn 9 Tập 1: Tác giả kể câu chuyện ở đầu văn bản Ý nghĩa văn chương nhằm mục đích gì?

Lời giải 1:

Tác giả kể câu chuyện ở đầu văn bản nhằm mục đích dẫn dắt và giới thiệu về nguồn gốc của thi ca.