Soạn bài Thơ ca (Ra-xun Gam-da-tốp)

Câu 1 trang 41 Ngữ văn 9 Tập 1: Tác giả đã sử dụng những hình ảnh so sánh nào để nói về thơ ca? Em thích hình ảnh nào nhất? Vì sao?

Lời giải 1:

– Thơ như bài hát ru, như mơ ước mùa xuân, như khát vọng chiến công

– Thơ giống như bà mẹ, như người yêu, thơ sẽ là con gái

– Thơ như trái núi cao không thể tới, như cánh chim sà đậu xuống lòng tay

– Thơ như đôi cánh nâng tôi bay

– Thơ như là vũ khí trong trận đánh

– Thơ là tất cả

– Thơ là công viẹc tân cùng, là rảnh rỗi bắt đầu, …

Em thích nhất hình ảnh thơ “Khi tôi nhỏ, thơ giống như bà mẹ/ Tôi lớn lên, thơ lại giống người yêu” Vì thơ ca theo chúng ta đến suốt cuộc đời, thơ ca là vĩnh cữu. Thơ luôn ân cần, chu đáo như vậy. Khi thì dịu dàng, đong đầy tình cảm luyện cho ta những tình cảm tốt đẹp như người mẹ, khi lại nồng nàn, đong đầy tình yêu lứa đôi.

Lời giải 1:

– Tác giả đã sử dụng những hình ảnh so sánh để nói về thơ ca là: “Thơ như bài hát ru”, “Như mơ ước mùa xuân, như khát vọng chiến công”, “thơ giống như bà mẹ”, “thơ sẽ là con gái”, “Có lúc thơ như trái núi cao không thể tới”, “Thơ như đôi cánh nâng tôi bay”, “Thơ là vũ khí trong trận đánh”.

– Em thích hình ảnh tác giả so sánh “Thơ là vũ khí trong trận đánh” nhất bởi nó khiến em nhớ tới giai đoạn đất nước ta trong những cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, nhất là hai trận chiến chống Pháp và Mỹ. Trong hai cuộc chiến tranh khốc liệt ấy, thơ ca đã hóa thân trở thành thứ vũ khí sắc bén vừa khơi dậy lòng yêu nước và tình đoàn kết của nhân dân ta, vừa đấu tranh với kẻ thù trên mặt trận văn hóa, văn học, …