Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 12 trang 49 Tập 1

Câu 1 (trang 49 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Phân tích lỗi câu mơ hồ trong các trường hợp sau và nêu cách sửa:

a. Ba cô gái sống gần nhà tôi vừa trúng số tối qua.

b. Chị ấy đã gặp con.

c. Cả nhà hát say sưa theo tiếng đàn vĩ cầm.

d. Nó khoe với tôi chiếc xe đạp mới mua hôm qua.

đ. Tuần trước, tôi nhìn thấy anh ấy trên đường đến thư viện.

e. Hôm qua, tôi rất bất ngờ về món quà của cô ấy.

Lời giải 1:

a, Ba cô gái sống gần nhà tôi vừa trúng số tối qua.

→ Mơ hồ từ vựng: bố của cô gái sống gần nhà tôi tối quan vừa trúng số.

b. Chị ấy đã gặp con.

→ Mơ hồ từ vựng: Chị ấy đã gặp đứa con của chị ấy.

c. Cả nhà hát say sưa theo tiếng đàn vĩ cầm.

→ Mơ hồ logic: Cả nhà say sưa nghe tiếng đàn vĩ cầm.

d. Nó khoe với tôi chiếc xe đạp mới mua hôm qua.

→ Nó khoe với tôi về chiếc xe đạp mà nó mới mua hôm qua

e. Tuần trước, tôi nhìn thấy anh ấy trên đường đến thư viện.

→ Mơ hồ cấu trúc: Tuần trước, tôi nhìn thấy anh ấy khi tôi trên đường đến thư viện.

g. Hôm qua, tôi rất bất ngờ về món quà của cô ấy.

→ Mơ hồ cấu trúc: Hôm qua, tôi rất bất ngờ về món quà mà cô ấy tặng tôi.

Lời giải 2:

a. Phân tích lỗi: hiện tượng đồng âm (ba – chỉ số lượng, và ba – bố) khiến câu mơ hồ về nghĩa

Sửa: Cô gái sống gần nhà tôi vừa trúng số tối qua.

b. Phân tích lỗi: hiện tượng đồng âm (con – con của chị ấy và con – cách xưng hô gần gũi với một người lớn tuổi) khiến câu mơ hồ về nghĩa

Sửa: Chị ấy đã gặp tôi.

c. Phân tích lỗi: hiện tượng đồng âm (cả nhà hát – cả gia đình đang hát và cả nhà hát – danh từ) khiến câu mơ hồ về nghĩa.

Sửa: Gia đình tôi hát say sưa theo tiếng đàn vĩ cầm.

d. Phân tích lỗi: Mơ hồ logic (ở đây không rõ là chiếc xe đạp mới mua hôm qua, hay khoe với tôi ngày hôm qua.)

Sửa: Nó khoe với tôi chiếc xe đạp mới mua ngày hôm qua.

đ. Phân tích lỗi: Mơ hồ cấu trúc (tuần trước là thời gian quá khứ)

Sửa: Tôi nhìn thấy anh ấy trên đường đến thư viện vào tuần trước.

e. Phân tích lỗi: Mơ hồ cấu trúc

Sửa: Tôi rất bất ngờ về món quà của cô ấy ngày hôm qua.