Soạn bài Ôn tập trang 54

Câu 1 trang 54 Ngữ văn 9 Tập 1: Đọc lại các văn bản đã học và điền vào bảng sau (làm vào vở):