Soạn bài Cuộc gặp gỡ tình cờ

Câu 1 (trang 55 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Liệt kê những sự kiện chính của văn bản Cuộc gặp gỡ tình cờ.

Lời giải 1:

Sự kiện chính:

– Ô-sê-ki bỏ về nhà nhưng cha mẹ nàng khuyên trở về.

– Ô-sê-ki gặp lại Ku-sa-ka Rô-ku-nô-su-kê – người bạn thuở ấu thơ và cũng là mối tình đầu của mình. Họ trò chuyện dọc đường đi.

– Ô-sê-ki và Ku-sa-ka Rô-ku-nô-su-kê chia tay, mỗi người đi một hướng.

Lời giải 2:

Các sự kiện chính của văn bản:

– Ô-sê-ki bỏ nhà ra đi và nghe lời khuyên của cha mẹ đã quay về nhà.

– Cuộc gặp gỡ và trò chuyện của Ô-sê-ki và Rô-ku-nô-su-kê

– Ô-sê-ki đón xe khác và chào tạm biệt Rô-ku-nô-sê