Câu 1 (trang 56 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Liệt kê ít nhất năm lời chỉ dẫn sân khấu và nêu tác dụng của các chỉ dẫn đó trong việc thể hiện bối cảnh, xung đột, hành động và tâm trạng của nhân vật.

Trả lời cách 1:

Chỉ dẫn sân khấu là những lời chú thích ngắn gọn của tác giả, biên kịch (thường để trong ngoặc đơn) từ đó lời giải, gợi ý cách bài trí, xử lí âm thanh, ánh sáng, việc vào ra sân khấu của diễn viên thủ vai nhân vật cùng trang phục, hành động, cử chỉ, cách nói năng của họ…

Các chỉ dẫn sân khấu trong tác phẩm:

Thị trưởng (tức giận)
Chủ sự bưu vụ (đọc)
Chủ sự bưu vụ (giơ lá thư)
Chủ sự bưu vụ (nói tất cả)
Ác-tê-mi Phi-líp-pô-vích (giữ lại thư)
Ko-rốp-kin (đọc)
Các chỉ dẫn sân khấu giúp cho người đọc hình dung hành động, cử chỉ, tâm trạng, cảm xúc, thái độ… của các nhân vật trong buổi hài kịch. Từ đó thể hiện tính cách của các nhân vật trong hài kịch.

Trả lời cách 2:

Chỉ dẫn : đọc tiếp ; ấp úng ; giữ thư lại ; thở dài ; đập đập tay lên trán ; Nắm tay, giậm chân xuống sàn.

– Tác dụng: Giúp người đọc có thể dễ dàng hình dung các cử chỉ, hành động của các nhân vật một cách chân thực từ đó theo dõi và hiểu được nội dung toàn bộ vở kịch cũng như ý nghĩa của vở kịch.