Câu 1 (trang 62 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Liệt kê các hành động kịch của nhân vật Poóc-xi-a và Sai-lốc trong đoạn trích Thực thi công lí, từ đó hãy nêu tình huống kịch trong đoạn trích.

Trả lời:

Các hành động kịch của nhân vật Poóc-xi-a:

Hỏi Sai-lốc về tên cũng như nhận định về vụ kiện của Sai-lốc

Hỏi An-tô-ni-ô về việc thừa nhận văn khế

Yêu cầu và đưa ra những lĩ lẽ buộc Sai-lốc phải khoang hồng

Hỏi Ba-sa-ni-ô việc hoàn lại tiền cho Sai-lốc

Yêu cầu Sai-lốc đưa tờ văn khế

Lại một lần nữa yêu cầu Sai-lốc khoan hồng

Yêu cầu An-tô-ni-ô phanh ngực ra

Đưa ra các lý lẽ để nói rằng tờ văn khế cho phép Sai-lốc lấy thịt nhưng không được mất đi giọt máu nào

Đưa ra lời luận tội tuyên án với Sai-lốc

Các hành động kịch của nhân vật Sai-lốc:

Không chấp nhận với lời yêu cầu khoan hồng và muốn được giải thích

Yêu cầu việc thực thi công lý và các điều khoản văn khế

Đưa tờ văn khế cho Poóc-xi-a

Yêu cầu Poóc-xi-a tiến hành cuộc xét xử

Không chấp nhận với yêu cầu của Poóc-xi-a

Chấp nhận lời đề nghị

Yêu cầu cho xin tiền nợ và để cho Sai-lốc đi

Từ bỏ việc đòi nợ

→ Tình huống kịch: Đoạn trích diễn ta trong một phiên tòa nơi Sai-lốc đòi lấy một miếng thịt từ Antonio như đã quy định trong hợp đồng. Tuy nhiên, Poóc-xi-a, một nhân vật giả trai, đã phân tích hợp đồng và chỉ ra rằng Sai-lốc không có quyền lấy máu của Antonio. Điều này đã tạo ra một tình huống căng thẳng và bất ngờ, khiến Sai-lốc phải đối mặt với việc mất tất cả tài sản của mình. Đây là một trong những cảnh quan trọng nhất của vở kịch, nơi công lý được thực thi và Sai-lốc phải chịu hậu quả của những hành động của mình.