Soạn bài Ôn tập lớp 12 trang 66 Tập 1

Câu 1 (trang 66 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Lập bảng để tóm tắt, hệ thống những vấn đề như đề tài, câu chuyện, nhân vật trong hai truyện ngắn Lão Hạc (Nam Cao) và Hai đứa trẻ (Thạch Lam).