Câu 1 (trang 71 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Trong vở kịch Người lái buôn thành Vơ-ni-dơ (Sếch-xpia), nhân vật Sai-lốc cho An-tô-ni-ô vay 3000 đuy-ca không tính lãi với điều kiện: Sau ba tháng, nếu người vay không hoàn trả số tiền đúng ngày và nơi quy định thì người cho vay sẽ được quyền lấy một cân thịt trên cơ thể người vay. Theo em, giao ước ấy mắc lỗi gì khiến Sai-lốc phải chịu thua trước lập luận sắc bén của Poóc-xi-a?

Trả lời:

Theo em, giao ước ấy mắc lỗi dùng từ khiến Sai-lốc phải chịu thua trước lập luận sắc bén của Poóc-xi-a làm cho người nghe có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau khiến cho nội dung giao ước mơ hồ. Theo giao ước, nếu An-tô-ni-ô không trả nợ đúng hạn, Sai-lốc có quyền cắt một cân thịt từ cơ thể An-tô-ni-ô. Tuy nhiên, Poóc-xi-a đã chỉ ra rằng giao ước chỉ cho phép Sai-lốc lấy thịt, nhưng không nói gì về việc được phép lấy máu. Vì vậy, nếu Sai-lốc cắt thịt từ An-tô-ni-ô mà làm rơi một giọt máu nào, điều đó sẽ vi phạm luật pháp.