Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Câu 1 (trang 74 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Xác định đề tài, tóm tắt chuỗi hành động/ sự kiện được kể và chỉ ra mối quan hệ giữa chúng trong văn bản Chuyện chức phán sự đền Tản Viên.

Lời giải 1:

Đề tài: Lòng dũng cảm, cương trực và tinh thần dám đấu tranh chống lại cái ác.

Tóm tắt chuỗi hành động/ sự kiện:

Tử Văn được cử làm quan phán sự đền Tản Viên.

Tử Văn phát hiện hồn ma tên tướng giặc chiếm đền và làm hại dân lành.

Tử Văn dũng cảm đốt đền để trừ khử hồn ma.

Tử Văn bị hồn ma tố cáo với Diêm Vương.

Tử Văn được minh oan và trở lại dương gian.

Tử Văn tiếp tục làm quan phán sự, cai trị công bằng, được mọi người yêu mến.

Mối quan hệ giữa các sự kiện:

Mối quan hệ nhân quả: Hành động dũng cảm của Tử Văn dẫn đến kết quả là hồn ma bị trừng trị và công lý được thực thi.

Mối quan hệ tương phản: Tử Văn đại diện cho chính nghĩa, hồn ma đại diện cho cái ác.

Mối quan hệ liền kết: Các sự kiện được sắp xếp theo trình tự thời gian, logic, dẫn dắt câu chuyện đến kết thúc.

Lời giải 2:

Đề tài: Người tri thức luôn cương trực, đề cao chính nghĩa, luôn sẵn sàng đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu.

– Các sự kiện chính của câu chuyện Tản Viên từ Phán sự lục:

+ Tử Văn và hành động đốt đền

+ Tử Văn gặp hồn ma tên Bách hộ Thôi và Thổ thần.

+ Tử Văn bị bắt và cuộc đối chất ở Minh ti trước Diêm Vương.

+ Tử Văn thắng lợi trở về, nhận chức Tản Viên.

+ Cuộc gặp gỡ giữa quan phán sự và người quen cũ.

Các sự kiện chính được trình bày theo trình tự thời gian, từ lúc bắt đầu sự việc là hành động đốt đền tà của Tử Văn, sau đó chàng gặp hồn ma tên Bách hộ Thôi và Thổ thần, rồi chàng bị bắt xuống Minh Ti, đối chất với Diêm Vương và thắng lợi trở về, nhận chức Tản Viên.