Soạn bài Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện/ kí hoặc kịch

Câu 1 (trang 95 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Cụm từ nào trong nhan đề và các đoạn mở bài, kết bài cho thấy đề tài của bài viết đã được xác định rõ ràng, cụ thể?

Lời giải 2:

Nhan đề: những điểm tương đồng, khác biệt

Mở bài: Sự tương đồng và khác biệt trong lối viết giữa hai tác giả

Kết bài: Hai tác phẩm cũng cho thấy … dù…