Câu 10 (trang 80 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Sưu tầm và ghi lại một số câu thành ngữ nói về thói hà tiện.

Trả lời:

Một số câu thành ngữ nói về thói hà tiện:

– Vắt cổ chày ra nước

– Buộc cổ mèo, treo cổ chó

– Hà tiện húp cháo hoa

– Đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành

– Suy đồng tính lạng.