Soạn bài Cái giá trị làm người

Câu 2 (trang 117 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Liệt kê một số chi tiết có tính xác thực và nêu tác dụng của các chi tiết đó trong văn bản Cái giá trị làm người.

Lời giải 1:

Một số chi tiết:

– Những người đàn bà đi ở vú

→ Gia đình nghèo, mẹ phải bỏ con ở nhà để lấy sữa mình nuôi con người ta

– Mụ “đưa người” toàn quyền quyết định về cái giá của những người lao động đủ mọi lứa tuổi

→ Sự bi thương của xã hội

Lời giải 2:

Những người lao động thất nghiệp đi kiếm việc làm bằng cách tụ tập ra những chợ “bán người”, chỉ mong có được một “thầy kí”, “cô đầm” nào đây rước về làm việc vặt.

→ Hiện trạng thất nghiệp thời bấy giờ

– Những người đàn bà đi ở vú

→ Gia đình nghèo, mẹ phải bỏ con ở nhà để lấy sữa mình nuôi con người ta

– Mụ “đưa người” toàn quyền quyết định về cái giá của những người lao động đủ mọi lứa tuổi

→ Sự bi thương của xã hội