Soạn bài Ôn tập lớp 12 trang 124 Tập 1

Câu 2 (trang 124 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Điền thông tin phù hợp vào bảng sau (làm vào vở):

Lời giải: