Câu 2 (trang 133 sgk Ngữ văn 12 Tập 1): Khi biết tin có hội chèo làng Đặng, cô gái có tâm trạng như thế nào?

A. Lưu luyến, bịn rịn

B. Háo hức, mong đợi

C. Thất vọng, chán chường

D. Buồn bã, cô đơn

Lời giải 2:

Chọn đáp án B