Soạn bài Màn diễu hành – trình diện quan thanh tra

Câu 2 (trang 141 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1): Màn độc thoại Ác-pa-gông kêu mất tiền (Hồi IV lớp 7) được coi là phần cao trào của toàn bộ vở kịch Lão hà tiện, bộc lộ rõ nhất tính cách của nhân vật. Hãy liệt kê vào ô tương ứng một số lời của Ác-pa-gông nói với mình và với các đối tượng khác (làm vào vở). Qua đó, bạn có nhận xét gì về ngôn ngữ giao tiếp của kịch?

Lời giải 2:

→ Ngôn ngữ trong vở kịch gần với đời sống và đậm tính gây cười.